Haven

Geschiedenis WSC Breewijd

In 1972 werd het idee geboren een Wa­tersport afdeling op te richten daar er onder de leden van de WSOV aardig wat mensen waren die een boot hadden. De eerste schreden op het pad van de oprichting van de WSC “Breewijd” wer­den medio februari 1972 gezet in de woonkamer van de heer J.A.C. de Vries.

Er werd besloten om in de Helderse Courant en door middel van pamfletten leden te werven. Dit ging razendsnel en al spoedig hadden zich de 20, door het Hoofdbestuur van de WSOV geëiste leden zich aangemeld. Men ging nog serieuzer aan de gang. Een paar maanden later, op 25 april 1972, werd er een vergadering belegd in de kantine van de Rijkswerf. Hier werd het eerste bestuur gekozen, dat als volgt was samengesteld: VOORZITTER Ir. L. de Nie, SEKRETARIS C. Angevare, PENNING­MEESTER J. de Vries, KOMMISSARIS G. Kemp, KOMMISSARIS C. Snoerwang.
In het begin was er nog geen Jachthaven maar alleen de winterstalling in het Fort Kijkduin op Huisduinen. Om geld te krijgen, want dat was er niet, kon men ook caravans en vouwwagens in het Fort stallen. En er was natuurlijk de beroemde koffiepot, deze leverde ook nog een aardige duit op. Er werd het een en ander georganiseerd, zoals zeillessen, deze werden gegeven op het Amstelmeer (praktijk) en in het Politiek Cafe (theorie).

Op 15 mei 1976 wordt de Jachthaven van de WSC “Bree­wijd” geopend. Vele hoogwaardigheids­bekleders waren hierbij aanwezig. De opening werd verricht door de Ere­voorzitter van de WSOV, KTZT Ir. T. P.J.M. Stolz. Het was overigens niet zomaar een ,Jachthaven, nee, de haven was helemaal compleet. Er was een Clubhuis en een Hijskraan, uniek voor een Watersport vereniging in Den Helder.